آمار html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> بازی منچ سه بعدی - Portable Don't Get Angry 2 - کهکشان دانلود-بازی-برنامه-کلیپ مبایل-عکس

حتما همه دوستان بازی منچ را بخاطر می آورند .  

دانلود بازی
اینهم نسخه سه بعدی پرتابل با انیمیشنهای فراوان :
اولین بارکه من خواستم بازی را امتحان کنم ..... اینقدر از انیمیشنهایش خوشم آمد که حدود یک ساعت بازی کردم....شما میتوانید این بازی را 2 ...3 و 4 نفره بازی کنید و برای هر نفر یک فیگور بخصوص را انتخاب کنید :
این بازی دارای بک گراند و صفحه بازیهای متعددی است ..... که میتوانید به میل خود یکی را انتخاب کنید.
کنترل اصلی بازی توسط ماووس است و نیز در مراحل بازی شما میتوانید بک گراند و یا موسقی بازی را حذف کنید ........و اگر حوصله تان از کندی بازی سر رفت ...میتوانید سرعت بازی را تا 8X تغییر دهید .
در جریان یازی بسته هایی از آسمان با چتر بر روی مسیر بازی فرود می آید .... اگر بر روی آنها مهره تان قرار گیرد .....پنجره ای ظاهر میشود که بنحوی دایره شانس است و هر بار شانسی بر روی یک خانه می ایستد .... این دایره دارای خانه های خوب و بد است .... مثلا اگر بر روی هواپیما بایستد ... شما با انتخاب حریف با ماووس ... فرمان بمب باران را میدهید و هواپیما دقیقا یک بمب بر سر حریفتان فرود خواهد آورد و ....
  حجم فایل : MB 22.6 

دانلود در ادامه مطلب

بازی منچ سه بعدی - Portable Don't Get Angry 2 

حتما همه دوستان بازی منچ را بخاطر می آورند .  

دانلود بازی
اینهم نسخه سه بعدی پرتابل با انیمیشنهای فراوان :
اولین بارکه من خواستم بازی را امتحان کنم ..... اینقدر از انیمیشنهایش خوشم آمد که حدود یک ساعت بازی کردم....شما میتوانید این بازی را 2 ...3 و 4 نفره بازی کنید و برای هر نفر یک فیگور بخصوص را انتخاب کنید :
این بازی دارای بک گراند و صفحه بازیهای متعددی است ..... که میتوانید به میل خود یکی را انتخاب کنید.
کنترل اصلی بازی توسط ماووس است و نیز در مراحل بازی شما میتوانید بک گراند و یا موسقی بازی را حذف کنید ........و اگر حوصله تان از کندی بازی سر رفت ...میتوانید سرعت بازی را تا 8X تغییر دهید .
در جریان یازی بسته هایی از آسمان با چتر بر روی مسیر بازی فرود می آید .... اگر بر روی آنها مهره تان قرار گیرد .....پنجره ای ظاهر میشود که بنحوی دایره شانس است و هر بار شانسی بر روی یک خانه می ایستد .... این دایره دارای خانه های خوب و بد است .... مثلا اگر بر روی هواپیما بایستد ... شما با انتخاب حریف با ماووس ... فرمان بمب باران را میدهید و هواپیما دقیقا یک بمب بر سر حریفتان فرود خواهد آورد و ....
  حجم فایل : MB 22.6 

دانلود